24 kwietnia 2014

♥ OOTD: Take me to the clouds above..."Co znaj­dziesz za os­tatni­mi drzwiami przed niebem?
Jeżeli masz zam­knięte ser­ce nie znaj­dziesz za ty­mi drzwiami nic
co by ci oświet­liło drogę, 
ale jeżeli two­je ser­ce jest ot­warte
znaj­dziesz tam ludzi którzy szu­kają tak jak i ty
i ra­zem od­naj­dziecie właści­we drzwi."

Dean Ray Koontz


20 kwietnia 2014

♥ OOTD: Sun Lover.


"To miłość. Miłość czuła się samotna.
Nie było niczego i nikogo poza nią.
Postanowiła zatem obdarzyć siebie samą parą oczu.
Zamknęła je, i wtedy powstała noc.
Potem je otworzyła, i tak urodził się dzień.
Wkrótce noc przeobraziła się w księżyc, dzień stał się słońcem.
A gdy zapadł zmierzch i oboje po raz pierwszy musieli
wspólnie się pojawić na niebie, zapałali do siebie miłością.
I z tego uczucia zrodziła się epoka człowieka."

Andres Pascual

18 kwietnia 2014

♥ Happy Birthday to me!"Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dostrzegamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do tego, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment istnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam dokonywać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych.

Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”

Biada te­mu, kto usłyszy te słowa. Bo uwie­rzył w cu­da, do­piero gdy ma­giczne chwi­le życia odeszły na zawsze.”

Paulo CoelhoFor a translation use Google Translator - on the right side of my blog.

17 kwietnia 2014

♥ DIY: Pearl Sunnies.Perłowe okulary zrobiły furorę ponad osiem miesięcy temu, kiedy to na pokazie Victoria's Secret pojawiła się w nich Rihanna. Artystka założyła wówczas model vintage z roku 1994, marki Chanel.

Mnie również przypadł do gustu ten trend, ale zamiast szukać okularów w sklepach czy też na aukcjach internetowych, postanowiłam wykonać je sama. Czarne okulary z okrągłymi oprawkami kupiłam w salonie Sinsay, a samoprzylepne półperełki w pasmanterii. Przerobienie okularów zajęło mi dosłownie kilka minut ze względu na to, że półperełki w każdym jednym rzędzie były ze sobą połączone, co ułatwiło mi ich umiejscowienie na oprawkach oraz przyśpieszyło pracę. Nie musiałam więc każdej perełki przyklejać z osobna i denerwować się, że któraś będzie nierówno. Mam nadzieję, że mój pomysł przypadł Wam do gustu. A już po Świętach zaprezentuję Wam swój najnowszy projekt - koszulkę z zabawnym nadrukiem :)

05 kwietnia 2014

♥ OOTD: Too much sweetness will kill you.


"Życie byłoby miłe,
gdy­by wszys­tko było słod­kie.
I sa­ma sól jest gorzka,
ale trochę so­li do pot­ra­wy na­daje smak.
Trud­ności są solą życia."

Robert Baden-Powell


02 kwietnia 2014

♥ New in: High Waisted Denim Shorts.


OKLAHOMA

Kochani, na dzisiaj 'nowość' w mojej szafie - dżinsowe spodenki z wysokim stanem, kupione za całe 5 zł. Mam już kilka par dżinsowych szortów, czy to z wysokim stanem czy też nie, ale to właśnie jasnych brakowało w mojej kolekcji. Będą idealnie komponowały się z opalenizną, jasnymi, ciemnymi oraz pastelowymi górami, szpilkami, koturnami albo balerinami czy też tenisówkami. Poniżej przedstawiam Wam również kilka zestawów z dżinsowymi szortami w roli głównej.


Dear readers, today I'm showing you my 'new' thing - high waisted denim shorts which I bought for 5 zlotys at second hand. I have a few pairs of denim shorts but not light like this one. I think they will be look really good with suntan, light, dark and pastel tops, heels, wedges or ballerinas and trainers. Below you can see a few outfits with those shorts.