28 sierpnia 2014

♥ OOTD: Chance.


"Przez wszys­tkie te ty­siącle­cia ludziom nie udało się roz­gryźć za­gad­ki, jaką jest miłość.
Na ile jest sprawą ciała, a na ile umysłu? Ile w niej przy­pad­ku, a ile przez­nacze­nia?
Dlacze­go związki dos­ko­nałe się roz­pa­dają, a te po­zor­nie niemożli­wie trwają w naj­lep­sze?
Ludzie nie zna­leźli od­po­wie­dzi na te py­tania i ja też ich nie znam.
Miłość po pros­tu jest al­bo jej nie ma."


Stephenie Meyer