22 grudnia 2018

♥ Chicgostyle.Chicgostyle oferuje szybką modę w designerskiej butikowej jakości. Zespół profesjonalnych nabywców identyfikuje wszystkie najnowsze trendy w modzie, jednocześnie badając każdy szczegół jakości produktu. Współpracują z nowo wyłaniającymi się projektantami i markami na całym świecie, a wspólnie prezentują kolekcje kreatywnego, modnego, wysokiej jakości kunsztu na Chicgostyle.com.

Dostawa
Ich szacowane terminy dostaw zależą od kilku czynników, w tym adresu docelowego, wybranych opcji wysyłki oraz od tego, jak szybko mogą przygotować Twoje produkty do wysyłki. Możesz obliczyć prognozy dostaw, przyjmując czas przetwarzania zamówienia i dodając czas dostawy na podstawie wybranej metody wysyłki. Na przykład, jeśli zamówisz torbę, potrzebujesz 2-5 dni roboczych od przetworzenia, a następnie 10-15 dni roboczych od wysyłki, jeśli wybierzesz tzw. super oszczędną wysyłkę. Dlatego możesz oczekiwać, że otrzymasz ją w ciągu 12-20 dni roboczych. Możesz też otrzymać ją w ciągu 7-15 dni roboczych, jeśli wybierzesz przyspieszoną wysyłkę (5-10 dni roboczych).

Zwroty i wymiany
Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupu, możesz go łatwo wymienić lub zwrócić. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami i złożyć wniosek o zwrot / wymianę na stronie zamówienia, a marka postara się jak najlepiej spełnić Twoją prośbę. 

Łatwe wymiany: 
Potrzebujesz innego rozmiaru, koloru lub wzoru? Masz bezproblemową wymianę tak długo, jak produkt jest na stanie.

Szybki zwrot:
Wyślij zwracany zakup w oryginalnym opakowaniu z oryginalną etykietą do ich centrum zwrotu. Firma zwróci środki wybraną metodą płatności w ciągu 14 dni-20 dni.

Zasady dotyczące zwrotów i wymian
-Zakup (z wyjątkiem strojów kąpielowych i wyprzedaży) można zwrócić lub wymienić w ciągu 30 dni od daty dostarczenia.
-Produkty muszą być nieużywane, nieuszkodzone i w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi oryginalnymi metkami. Należy upewnić się, że wszystkie artykuły w paczce są nienaruszone! Jeśli nie, kupujący jest odpowiedzialny za wszystkie poniesione opłaty i nie zwrot nie zostanie przyjęty.
-Kupujący jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej. 

Przedmioty, które nie spełniają tych kryteriów, nie będą brane pod uwagę przy zwrocie.

Zakupy nie kwalifikujące się do zwrotu 
-Przedmioty objęte wyprzedażą ostateczną nie kwalifikują się do zwrotu lub wymiany.
-Odzież sportowa nie kwalifikuje się do zwrotu lub wymiany. 
-Odzież sportowa może być zwrócona / wymieniona tylko, jeśli jest uszkodzona.
-Po przesłaniu żądania zwrotu / wymiany online, należy przesłać do nas zdjęcie przedstawiające problem / usterkę.

Anulowanie zamówienia
Twoje zamówienie zostanie zwrócone w całości, jeśli anulujesz je w ciągu 24 godzin od zakupu. Prosimy o przesłanie biletu pomocy od Kontaktu, jeśli zdecydujesz się anulować zamówienie. W przypadku zamówień anulowanych po 24 godzinach od zakupu, ale przed wysyłką, naliczana jest opłata w wysokości 15%. Marka NIE zaakceptuje prośby o anulowanie zamówienia, jeśli zamówienie zostało już wysłane.


Chicgostyle offers fast fashion at designer boutique quality. Their team of professional buyers identify all the latest fashion trends, at the same time examine every detail of product quality. They work with emerging designers and brands worldwide, and together present collections of creative, trendy, high craftsmanship fashion on Chicgostyle.com.
Buy cheap blouse online & cheap comfortable shoes.

Delivery
Their estimated delivery dates are based on several factors, including the destination address, the shipping options you've chosen, and how quickly they can assemble and prepare your items for shipment. You can calculate delivery estimates by taking the processing time for your order and adding the delivery time based on the shipping method you've chosen. For example, if you order a bag, it will need 2-5 business days of processing time and then 10-15 business days of shipping time if you select super saving shipping. Therefore, you can expect to receive it in 12-20 business days. And you can expect to receive it in 7-15 business days if you select expedited shipping (5-10 business days).

Returns & Exchanges
If you are not entirely satisfied with your purchase, it is easy to exchange or refund. Simply follow the instructions, and submit a request for return/exchange in your order page and they will try their best to meet your request.

Easy Exchanges:
Need a different size, color or pattern? Have a hassle-free exchange as long as it is in stock.

Fast Refund:
Send the returned purchase in its original packaging with original label back to their return center. They will issue a refund to your original payment method within 14 days-20 days.

Returns &Exchanges Policy
-Purchase (except swimwear and final sale) can be returned or exchanged within 30 days from the delivered date.
-Items must be unused, undamaged and in original packaging with all the original labels, ensure that all articles in the package are intact! If not, the buyer is responsible for all incurred fees and no refund will be issued.
-Buyer is responsible for return shipping cost.

Items that do not meet these criteria will not be considered for return.

Purchase Not Eligible for Return
-Final sale item(s) is not eligible for return or exchange.
-Swimwear is not eligible for return or exchange.
-Swimwear can only be returned/exchanged if it is defective/damaged or wrong item.
-You must email them a picture showing the problem/defect after submitting the return/exchange request online.

Order Cancellation
Your order will be fully refunded if it’s cancelled within 24 hours of purchase. Please submit a help ticket from Contact Us if you decide to cancel the order. For orders cancelled after 24 hours of purchase but before shipment, a 15% cancellation fee is applied. They will NOT accept order cancellation request if the order shave already been shipped.


1, 2, 3


1, 2, 3

_________________________________________________________________________
* post powstał we współpracy z Chicgostyle /  post arose in cooperation with Chicgostyle

2 komentarze:

Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze.Thank you very much for all comments.